இலங்கை அரசின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் நிற்கும் சில தமிழ் ஊடகங்கள்

Januar 4, 2017 PuradsiMedia 0

வரப்போகும் புதிய அரசியல் யாப்பை தமிழர்களை ஏற்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, தற்போதய இலங்கை அரசுக்கு பல தமிழ் ஊடகங்கள் விளம்பரகளைச் செய்து வருகின்றன. இதற்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டை நாங்கள் கீழே இணைத்துள்ளோம். „20’000 […]