யூனிசெப் அமைப்பும் ஈழத்தமிழர் போராட்டமும் – அவிரா

Juli 3, 2018 PuradsiMedia 0

‚இதன் எழுபது ஆண்டுகள் வரலாற்றில் ஐநா அமைப்பு மனித குலத்தின் நம்பிக்கை விளக்காக போற்றப்பட்டிருக்கலாம் – ஆனால் அதே நேரத்தில் அது ஒரு வெட்கக்கேடான சர்வாதிகாரமாகவும் திட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய அளவுக்குமீறிய நிர்வாக கட்டுப்பாடு, ஊழல்களை […]

நோம் சொம்ஸ்கி ஒரு அறிமுகம் – அவிரா

Juni 24, 2018 PuradsiMedia 0

இன்று உலகில் பொதுமக்களுடன் தொடர்ச்சியாக அமேரிக்க அரசியலைப் பற்றி பேசும் அதிகமாக அறியப்பட்ட புத்திஜீவி, அமேரிக்காவில் வாழ்ந்து வரும், 80 வயதைத் தாண்டிய நோம் சொம்ஸ்கி. இவர் எம் ஐ ரி பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியில் […]